Tranh trừu tượng đen trắng là những bức tranh trừu tượng có 2 màu chủ đạo là đen và trắng đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi nét ấn tượng của dòng tranh trừu tượng. Khác với những bức tranh trừu tượng đa sắc khác, tranh đen trắng lấy sự tượng phản của 2 màu trắng đen để nêu bật lên vật thể trong tranh.

Tranh Trừu tượng đen trắng

Bộ 3 Tranh Trừu Tượng – TT001

360,000 

Tranh Trừu tượng đen trắng

Bộ 3 Tranh Trừu Tượng – TT002

360,000